BIỆT ĐỘI ONG VÀNG

Đằng sau mỗi sản phẩm là bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo, là kết tinh tinh hoa của cả một tập thể.
Những chuyên gia của chúng tôi, họ là ai? Gặp gỡ và lắng nghe họ tâm sự.

thành viên công ty tư vấn & phát triển thương hiệu Ong Vàng Media

Trần Anh Trung
CEO & Founder

Tôi là Ong Vàng, còn Ong nâu, Ong thợ là anh chị của tôi. Trong đại gia đình tôi đang sinh sống, mỗi người có một nhiệm vụ cụ thể. Ong Vàng tôi đây mang trọng trách “làm mật cho ngành Marketing”. Nếu bạn không tin, hãy thử tìm hiểu về tôi nhé!

thành viên công ty tư vấn & phát triển thương hiệu Ong Vàng Media

Hoàn Thục
Copywriter

thành viên công ty tư vấn & phát triển thương hiệu Ong Vàng Media

Kiến Hùng
Designer

thành viên công ty tư vấn & phát triển thương hiệu Ong Vàng Media

Ngọc Liên
Copywriter

thành viên công ty tư vấn & phát triển thương hiệu Ong Vàng Media

Nguyễn Thành
Developer

ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN

Những chiến dịch lớn không thể nào thiếu sự hỗ trợ từ những nguồn lực bên ngoài,
và họ chính là những chú ong Cộng tác viên tuyệt vời nhất

thanh viên công ty

Nhất Trí

Cameraman

trần nhân

Trần Nhân

Cameraman