Hướng dẫn sử dụng – Cách đăng bài viết mới lên website

Bước 1: Truy cập vào website đã bàn giao theo email hướng dẫn

Bước 2: Đăng nhập vào đường dẫn quản trị website và nhập user / password

 

Bước 3: Tổng quan về giao diện quản trị website

 

Bước 4. Chọn menu “Bài viết” bên trái giao diện

 

Bước 5. Tổng quan về giao diện gồm các bài viết đã đăng, bản nháp chưa đăng

 

Bước 6: Chọn “Viết bài mới” để vào giao diện viết bài

TIP: Thêm hình ảnh vào bài viết chọn “Thêm Media”

 

Bước 7: Chọn “Chuyên mục”, thiết lập “Hình ảnh đại diện” và chọn “Đăng”

Chăm sóc khách hàng