Tài khoản công ty

Công ty TNHH Thiết kế & Phát triển thương hiệu Ong Vàng
Số tài khoản: 050092827302
Ngân hàng Sacombank – Bình Thuận

Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Vietcombank – Bình Thuận
Tên tài khoản: Trần Anh Trung
Số tài khoản: 0621 000 427 474

Ngân hàng Sacombank – Bình Thuận
Tên tài khoản: Trần Anh Trung
Số tài khoản: 050089705204