Tham gia đội ngũ

FREELANCER

Trở thành một thành viên của Ong Vàng thông qua hình thức freelancer, tăng thu nhập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Đăng ký tham gia

Phát triển sự nghiệp tại Ong Vàng Media

Với chúng tôi, học vấn không phải là yếu tố quyết định tất cả. Điều quan trọng là không ngừng học hỏi, đứng lên từ thất bại và vững vàng tiến về phía trước. Làm việc với chúng ta không dễ dàng, nhưng đó chính là những thử thách giúp bạn tiến bộ hơn từng ngày.