Ra mắt website www.chothuexephanthiet.com

Ong Vàng Media tự hào đồng hành cùng quá trình xây dựng & phát triển của Cho thuê xe Phan Thiết

Là công ty cho thuê xe liên kết dựa theo mô hình kinh tế chia sẻ, được xây dựng trên nền tảng triết lý về chất lượng dịch vụ ưu việt. Với hệ thống dịch vụ đa dạng, được cung cấp giúp thuê xe Phan Thiết trở thành điểm đến thuê xe hàng đầu của bất kỳ khách hàng nào.

Ra mắt website www.chothuexephanthiet.com Ong Vàng Media tự hào đồng hành cùng quá trình xây dựng & phát triển của Cho thuê xe Phan Thiết — Là công ty cho thuê xe liên kết dựa theo mô hình kinh tế chia sẻ, được xây dựng trên nền tảng triết lý về chất lượng dịch vụ…