Truyền tải bằng Digital Marketing

Digital marketing, the promotion of products or brands via one or more forms of electronic media. — Nguồn: SAS Software & Business Dictionary

Digital Marketing bao gồm 2 kênh chính là Digital Online Marketing và Digital Offline Marketing. Kênh online gắn liền với internet, kênh offline gắn liền với thiết bị điện tử.

Digital Online Marketing chia thành 7 loại chính:

 • Search engine optimization (SEO)
 • Search engine marketing (SEM)
 • Content marketing
 • Social media marketing (SMM)
 • Pay-per-click advertising (PPC)
 • Affiliate marketing
 • Email marketing

Digital Offline Marketing chia thành 4 loại chính:

 • Enhanced offline marketing
 • Radio marketing
 • Television marketing
 • Phone marketing

Quy trình làm việc

01

Tiếp nhận thông tin khách hàng

02

Tư vấn và phác thảo kế hoạch

03

Ký kết hợp đồng triển khai dự án

04

Triển khai và hoàn thiện các hạng mục

05

Báo cáo và nghiệm thu các hạng mục

06

Gia hạn hoặc kết thúc dự án

Liên hệ ngay để được hỗ trợ một cách tốt nhất từ Ong Vàng