GIỚI THIỆU VỀ YẾN SÀO BẢO TÍN

Xuất thân trong gia đình có truyền thống nuôi Yến hơn 15 năm tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công lắp thiết bị nhà yến cho các khách hàng trên cả nước, và sửa chữa cải tạo hàng chục nhà yến thất bại, cũng như chuyển giao công nghệ nuôi yến thành công. Yến sào Bảo Tín cam kết mang đến cho khách hàng giá trị cao nhất.

Chúng tôi vẫn không ngừng cập nhật và cải tiến công nghệ dẫn dụ để cho ra những căn nhà nuôi yến phù hợp với đều kiện khí hậu từng vùng miền tại Việt Nam. Ngoài ra, Yến sào Bảo Tín còn cung cấp thiết bị cho ngành nuôi Yến tại Việt Nam.

sản phẩm của công ty tư vấn & phát triển thương hiệu Ong Vàng Media

GIỚI THIỆU VỀ YẾN SÀO BẢO TÍN Xuất thân trong gia đình có truyền thống nuôi Yến hơn 15 năm tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công lắp thiết bị nhà yến cho các khách hàng trên cả nước, và sửa chữa cải tạo hàng chục nhà yến…