Bạn cần một website

Website là kênh thông tin để quảng bá, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, mô hình hoạt động của doanh nghiệp, cửa hàng đến với người tiêu dùng khắp mọi nơi.

Có nhiều loại website như website giới thiệu, quảng bá dịch vụ, sản phẩm, website thương mại điện tử (TMĐT), website tin tức, rao vặt, kênh thông tin giải trí… Tùy vào nhu cầu mà quý doanh nghiệp cần chọn loại website cho phù hợp.

Và website là một công cụ tất yếu không thể thiếu trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp, cửa hàng, cá nhân có thể sở hữu nhiều website ứng với mỗi dịch vụ, sản phẩm khác nhau, để mở rộng thị trường rộng lớn hơn.

Đáp ứng các tiêu chuẩn

Hệ thống quản trị đơn giản, thân thiện với người dùng. Khả năng tuỳ biến cao giúp hệ thống đáp ứng được với nhiều ngành nghề.

Thiết kế tối ưu về kiến trúc website, thân thiện với các bộ máy tìm kiếm (nhất là Google), tối ưu dữ liệu một cách dễ dàng và chủ động.

Giúp xác thực website và bảo mật thông tin, tăng hiệu quả SEO cho website, nâng cao uy tín thương hiệu, bắt kịp xu hướng công nghệ.

Với mô hình điện toán đám mây, tất cả dữ liệu của bạn sẽ được đảm bảo an toàn và bảo mật, dữ liệu truyền tải nhanh chóng và ổn định.

Bảng giá dịch vụ

Giao diện OV57

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV56

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV55

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV54

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV53

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV52

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV51

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV50

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV49

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV48

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV47

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV46

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV45

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV44

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV43

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV42

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV41

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV40

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV39

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV38

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV37

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV36

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV35

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV34

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV33

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV32

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV31

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV30

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV29

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV28

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV27

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV26

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV25

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV24

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV23

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV22

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV21

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV20

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV19

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV18

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV17

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV16

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV15

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV14

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV13

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV12

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV11

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV10

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV9

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV8

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV7

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV6

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
5,500,000 

Giao diện OV5

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV4

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV3

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Giao diện OV2

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
6,500,000 

Giao diện OV1

Quà tặng: Hosting 1 GB
Hỗ trợ: 12 tháng
4,500,000 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ một cách tốt nhất từ Ong Vàng